Lisegyden 3 igennem tiderne..
 

Min tipoldefar Jacob Pedersen Foged (født 1825) og min tipoldemor Ane Dorthe Olesdatter Degn (født 1826) købte huset i 1861. Min tipoldefar døde i 1868 og min tipoldemor giftede sig igen med Hans Jensen Skrædder. Der var ingen børn i andet ægteskab. Mit tipoldefar Skipper Peder Pedersen født 1859 voksede op i huset og flyttede igen ind i 1898 sammen med sin kone Mette Beyer og børnene Jacob, Kristine og Axel , da hans mor blev enke for anden gang.
På et tidspunkt boede Jacob og hans kone Martine med deres førstefødte Jens Johan også i huset. Jens Johan er født 1906.

I slutningen af 1800 tallet blev det østligste fag af huset tilbygget. To fag blev i den forbindelse belagt med teglsten for at forhindre eventuelle brande i at sætte nabohuse i brand. Hele huset blev nytækket i 1994 og på dette tidspunkt forsvandt de tidligere teglsten. Huset er første gang registreret i brandkassen i 1812, og er formodentlig af ældre dato.

Ifølge en folketælling i 1906 boede Ane Dorthe sammen med sin søn Peder, hans kone Mette, deres børn: Jacob, Kirstine og Aksel samt Jacobs kone Martine i huset

Mine forældre Merry og Erling Vestergaard flyttede ind i huset efter deres bryllup i 1947. På dette tidspunkt ejede min morfar huset, men de købte det senere.
Efter min mors død i februar 2018 er huset overtaget  i fællesskab af min søster og jeg.
Det ældste billede af Lisegyden 3 - Billedet er taget i anledning af, at Kirstine skulle rejse til Amerika.
 Hun ankom til Ellis Island den 25 februar 1909 med skibet "OSCAR II". Skibet afsejlede fra København.

Til venstre min morfar Axel Pedersen (1894). Derefter hans bror Jacob (1880), så min oldefar Skipper Peder Pedersen (1859). Min tipoldemor Ane Dorthe 1825) i gyngestolen. Jacobs to sønner Jens Johan( 1906)og Christian Marinus (1907), derefter min morfars søster Kirstine Marie (1889) og min oldemor Mette Beyer (1863). Yderst til højre Kirstines følgesvend (Thuse fra Mårup) under rejsen til Amerika.Sheila, Jens, Søs, Søren, Maria, Aksel, Karl - Olde - Carmen, Morten, Mette Marie, Anders, Viktor, Christa og Børge   (billedet taget 30.07.16)

Mine Oldeforældre - starten af 1890`erne

Mette Beyer (1863 - 1918)
Skipper Peder Pedersen (1859 - 1942)

 
Mette Pedersen ( født Beyer 1863)

 Børnene Jacob Andreas Pedersen (1880)
Jens Johan Pedersen ( f. 1882 druknet i Sverige )
Kirstine Marie Pedersen ( født 1889)
Axel Pedersen ( 1894)

Skipper P. Pedersen...

Min oldefar sammen med min mor - fra sidst i tyverne..
 


Min oldefar Skipper Peder Pedersen med sin ældste søn Skipper Jacob PedersenHygge i haven i Lisegyden:  Min Oldefar, hans husbestyrerinde frk  Bendixsen og Jørgen Pedersen
P. Pedersen og husbestyrerinde foran huset...

 


 

Min oldefars nybyggede skib Jagt Skonnerten "Kirstine" i Maarup Havn

Skibet er bygget i Troense på Tåsinge af skibsbygger Zakarias Thorvald Jacobsen.
Skibet har fuldt møbleret kostet 16 200 kr. og blev leveret april 1908.
Hjemmehørende i Århus: 56,93 brutto tons / 39,12 netto tons.

Link til kontrakt og inventarliste

Skibet blev solgt i 1916
Skipper P. Pedersen havde tidligere været skibsfører på Skibet THOMAS

Familien Pedersen boede i starten af 1890`erne i Aagade 95 i Aarhus, hvor Axel blev født i 1894.
 De flyttede tilbage til Nordby, da P. Pedersens mor blev enke.

Jagt skonnerten Kirstine bygget og ejet af P. Pedersen 1908 - 1916.

Tidligere arbejdede han som skibsfører på skibet Thomas af Aarhus.


Skipper Peder Pedersen - en matros - Axel Pedersen om bord på Kirstine.


 

 


Skipper P. Pedersen i midten med sin hund - Billedet er fra Wismar maj 1912
 

Merry og Erling flyttede ind i huset i forbindelse med deres bryllup den 7. december 1947.
Min far døde den 6. marts 2003 og min mor den 1. februar 2018. Mor boede således i godt 70 år i huset på Skræddertorvet.

 1947


1957

Jul 1957


cirka 1960


 


Vi får bil - Morris Minor - her ved stranden ved Brattingsborg skov
Vi kørte til konfirmation i Norge i den i 1967 - mine forældre, mine bedsteforældre, min søster og jeg, så der var læs på...Flittige mennesker - Der pløjes i marken i "Vesten" - egen traktor!

Erling og Merry - 1999
Far 75 år.

 
 
Tilbage til Samsø oversigten